Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Адвокат може да е дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: да има завършено висше юридическо образование, да е положил предвидения в закона изпит и да не е осъждан за умишлено престъление.
Адвокатът във всичките си действия се ръководи от интересите на своя клиент, като спазва закона и правилата за професионално поведение. Адвокатът поставя интересите на клиента над своите и тези на своите близки и колеги.
Взаимоотношенията между адвоката и неговият клиент се градят на основата на доверието, което е и в основата на отношенията между адвокатите и между тях и властите.


ЕкипСертификат за успешно преминат курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема:
16.11.2022г.
Сертификат за успешно преминат курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: "Трудовите права като човешки права" (Labour Rights as Human Rights).
Сертификат за успешно преминатия курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема:
15.11.2022г.
Сертификат за успешно преминатия курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: "Насилие над жени и домашно насилие" (Violence Against Women & Domestic Violence).
Сертификат за преминат курс на Съвета на Европа относно превенция на насилието над жени и домашното насилие.
14.9.2022г.
Сертификат за преминат курс на Съвета на Европа относно превенция на насилието над жени и домашното насилие.


Кантората е специализирана в дела от наказателно правен характер и конкретно на такива свързани с транспортни престъпления. Употребата на алокохол и последвало управление на автомобил като престъпление (343б НК) се среща все по - често, същевремено се увеличават и санкциите от законодателя. Това изисква и по - дълбоко разбиране на всички елементи от транспортните пресъпления за постигане на една адекватна защита на интересите както за обвинените в това престъпление, така и за потърпевшите. За всякакви правни въпроси и запитвания, може да се обърнете към наш консултант чрез формата за контакти.

Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*
Код за проверка: *
captcha  
 

2024, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype

Изработка на сайтове: VarnaWeb.bg