Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Гражданско право

Нашата кантора осъществява  представителство по вещноправни, облигационни, трудовоправни и семейни казуси.  Предлагаме консултации по семейно право, гражданко право, облигационно право.  Имаме и богат опит при защитаване на интересите на нашите клиенти пред застрахователи по различни казуси.

Свържете се с нас за повече информация


2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype