Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Адвокат по наказателно право

Обвиняемите в пресъпление, които избират да бъдат представлявани от адвокат са със най – добре защитени интереси. Изключително трудно е за сам човек да организира защитата си като обвиняем по наказателно дело. Въпреки липсата на статистика, колко хора избират да се представляват сами (без адвокат или процесуален представител), вероятно те са под 1%

Представляването сам е затруднено от разликата от това което е написано в книгите и учебниците и практиката по наказателни дела. В книгите може да се намерят определения на различните престъпления, наказанията и наказателно правните процедури. Ако отдели време за да прочете такива книги, обвиняемия може да получи измамното усещане, че познава системата. Но практиката по наказателни дела не може да бъде разбрана само и единствено от една книга или учебник. За опитен адвокат по наказателни дела, наказателното право изглежда като капка вода на биолог под микроскоп – свят изпълнен с форми на живот и молекули, които постоянно са в взаимодействие.

Ролята на прокурора
Прокурора е субект на наказателния процес и неговата функция е да осъществява общ надзор за законност, както и ролята на обвинител от името на държавата. Например негово е правомощието да прецени, кога да повдигне или не обвинение и какво да бъде то, дава указания на разследващите органи и т.н. Това в голяма степен определя и развитието на наказателното производство. Това обаче в никакъв случай не означава, че е задължен да действа в интерес на обвиняемия.

Обществен натиск
Не може да бъде подценяван и обществения натиск от медиите и обществото. Прокурорите желаят да са успешни, от полицията се очаква разкриваемост на престъпления и т.н. Обществото може да очаква определен развой по дела с особен интерес. В перфектен свят, съдебната система би била имунна от подобни външни влияния, но това просто не се случва за сега. Само адвокат запознат със съдебната практика в съответния район би могъл да противодейства на този натиск успешно. Накрая дори и да избере обвиняем да се защитава сам, то би било разумно да се консултира отново с адвокат относно избраната стратегия и възможности.

Какво може да направи адвоката за нас.

Фактите са, че без значение колко образован или умен е един човек, системата е направена така, че е практически невъзможно да се защитите компетентно сами. Дори обвиняеми съдии се ползват от правото си на адвокат. Всяко дело е уникално само по себе си и е необходим специалист, който притежава необходимия опит за да осъществи представителство на такова ниво, което всеки обвиняем заслужава, за да получи правосъдие.
Ролята на адвокатите по наказателни дела само до това да разпитват свидетели в съдебната зала.

Например да осведомява професионално обвиняемия за развитието на делото.

Да помогне на обвиняемия да преодолее стреса от наказателното производство.

Да иска назначаването и изготвяне експертизи.

Да осведоми за възможните последствия от признаване на вината и да осведоми клиента за това.

Адвоката е запознат със „скритите“ правила. Много нормативни актове изискват познаване на трайната съдебната практика за да бъдат тълкувани правилно.

Адвокатите са запознати със съдебната практика в съответния район и „обичаите“ там.

За сключване на споразумение наличието на адвокат е задължително.

Адвокатът може да отдели време и енергия в изучаване на делото и възможните сценарии, което не винаги е възможно за клиента.

Не на последно място винаги може да се сключи споразумение с адвоката относно начина на плащане и неговия размер. Повечето адвокати проявяват разбиране и не винаги това е водещото в отношенията клиент – адвокат. Винаги при произнасяне на оправдателна присъда, съдебните разноски, в т.ч. и адвокатските разходи направени от обвиняемия, му се възстановяват.


2024, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype