Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Обвинени или заподозрени в престъпление

Ако сте арестуван или обвинен във връзка с извършено престъпление, то Вие имате нужда от адвокат специализиран в наказателното право който да защити Вашите права по най – добрия възможен начин.

Работата на Вашият адвокат е да защити Вашите права и да Ви осигури достъп до справедлив процес. След внимателно обследване на всички обстоятелства и доказателства по делото може да помогнем за правилното прилагане на закона и в съответсвие със съдебната практика във Варна и България.

В досъдебното и съдебното производство може да спомогнем за намиране на доказателства и свидетели, да участваме в кръстосани разпити и очни ставки, да изискваме назначавне на експертизи, да сочим съдебна практика и така да защитим Вашия интерес максимално.

Обжалване

Ако изхода от делото е неблагоприятен за Вас, имаме необходимите знания и компетенция да обжалваме пред по – горна инстанция. Обжалването е важна част от наказателното производство.

Свържете се с нас за повече информация.
2023, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype