Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Пострадал от престъпление

Граждански ищец

Ако сте пострадал може да се конституирате като частен тъжител в досъдебното производство или съдебното и ако претърпяната от вреда представлява пропусната полза, стига да е пряк и непосредствен резултат от престъплението. Може да претендирате за компенсиране на претърпени имуществените или неимуществени вреди. Имате право и на адвокат.

Частен тъжител

Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като частен тъжител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници. Такива престъпления са например лека телесна повреда, обида и др. Може да се възползвате от правото Ви на адвокат. 

Частен обвинител

Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

Препоръчително е да се възползвате от Вашето право за адвокат за да гарантирате в по – голяма степен адекватната компенсация, която бихте могли да получите при благоприятен изход от делото.

Нашите адвокати са запознати с тенденциите в правото и съдебната практика.

Свържете се с нас за повече информация.2023, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype