Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Важно да знаем

 Какво е важно да знаем за престъпленията по чл. 343б (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол).
1. Следете при измерването с техническото средство да Ви предоставят разпечатан пред вас мощук
2. По време на изпробването с „дрегер“ внимавайте да няма в непосредствена близост електронни устройства, които биха могли да предизвикат смущение в техническото средство
3. При кръвна проба шишенцето да е стерилно, а извършената дезинфекция преди това да не е със спирт или други летливи вещества
4. Срока на явяването - до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути - в останалите случаи
5. Имате право на адвокат от момента на Вашето задържане
6. Съгласно действащото законодателство в седемдневен срок от връчване на наказателното постановление или от предявяване на обвинението може да изискате за своя сметка повторно извършване на химически анализ, но не по късно от 3 месеца от взимането на кръв за анализ.

Всичко това може да окаже влияние върху евентуално досъдебно производство.

Препоръчваме Ви незабавна консултация с адвокат.2023, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype