Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Пострадали от транспортно престъпление

 Хиляди са пострадалите по родните ни пътища всяка година. Голяма част от тях ще останат инвалиди и никога няма да върнат предишния си начин на живот. Ако сте един тях или ваш близък е пострадал ние може да ви помогнем чрез:

- Правна консултация.
- Съдействие пред застрахователите за получаване на достойно обезщетение достатъчно за пълноценно лечение и компенсиране на нематериални и материални вреди. 
- Процесуално представителство.

Не забравяйте, че "правото е за бдящия, не за спящия" и защитете своите интереси по най - добрия начин. 

Свържете се с нас за повече информация.2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype