Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Престъпно проникване в моторно превозно средство

Проникване в моторно превозно средство без съгласие на собственика – транспортно престъпление по чл. 346б НК.

Това престъпление може да бъде извършено само умишлено, с форма на вината пряк умисъл. Извършителя следва да съзнава, че противозаконно и без съгласие на
собственика прониква в чуждо моторно превозно средство.

Проникването може да става посредством счупване на стъкло, счупване на ключалката или по друг начин. Като всяко друго престъпление на просто извършване(формално), и при това транспортно престъпление не може да съществува недовършен опит. Може да има негоден опит, и съответно деянието да не е престъпно – например „опитал се да отвори колата с ключ, който изобщо не съответсвал на ключалката“.

На следващо място следва да се отбележи, че това транспортно престъпление може да бъде извършено в съвкупност с различни други престъпления. Това дали деянието ще се квалифицира по някакъв специален състав на кражбата или като транспортно престъпление зависи преди всичко от субективната страна и волята на дееца/извършителя. Например ако се стреми само да проникне в моторното превозно средство с цел да вземе някаква вещ от там, би следвало деянието да се квалифицира като кражба.

Разликата между проникване и опит за отнемане на моторно превозно средство отново е в субективния елемент. При второто има едно намерение за ползване на МПС-то, което следва да бъде доказано от органите на досъдебното и съдебното производсвто.

Естествено съществуват и много други особенности, както при всяко друго транспортно престъпление, затова независимо дали сте потърпевши или обвинени в такова е нужно да се консултирате с квалифициран адвокат, за да защитите правата си максимално в едно досъдебно или съдебно производство.

2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype