Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

343б НК

Управлението на моторно превозно средство с алкохол в кръвта или наркотици е едно от най – разпространените транспортни престъпления изобщо. Въпреки това обикновено то бива извършено от хора без предишни криминални прояви, уважавани граждани, които никога не са имали „проблеми“ със закона. От друга страна защитата им често се поема от адвокати без нужната специализация в областта на 343б НК или транспортните престъпления.

Необходимо е да се знае следното:
- Управлението на моторно средство с алкохол или накротици в кръвта е едно от най – комплексните и сложни транспортни престъпления (343б НК) за провеждане на адекватна защита.
- Съществуващите закони и правила са преди всичко в полза на обвинението и правят защитата още по – трудна.
- Нужно е добро познаване освен на различните наредби и законодателсвто уреждащо този вид престъпления и на множество специфични технически познания относно различните технически средства тип „Дрегер“ използвани за установяването на количеството алкохол в кръвта и методите за изследване в медицинските заведения.

Като някои от проблемите може да се засегнат субективната страна на престъплението 343б НК, какво се съдържа в понятието „управление“ на МПС, дали това е станало на път отворен за обществено ползване, специфични заболявания на обвиняемия или прием на определени лекарства които биха могли да повлият на правилното отчитана на алкохол и др.

Нашите адвокати и сътрудници са добре подготвени включително и с най – новата съдебна практика в областта на 343б НК и са провеждали множество успешни защити.


Свържете се с нас за повече информация.

2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype