Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Обвинен в транспортно престъпление

По своята същност и място в наказателния кодекс(чл 340 – 348б от НК), транспортните престъпления следва да се квалифицират като общоопасни т.е. биха могли да засегнат неопределен и широк кръг лица. Като цяло широко разпространени, те имат тази особеност често извършителите им да са „непознати“ на полицията и без предишни“криминални“ прояви, дори и обикновени хора по стечение на обстоятелствата могат да се окажат в такава незавидна ситуация. 

Това което много хора не знаят е, че дори и обвинен в такова престъпление има немалък шанс при правилно проведена защита от адвокат да се стигне до намаляване на наказанието или дори до оправдателна присъда.

Нашия екип от адвокати е специализиран в такива дела и е провеждал множество успешни защити. Разликата между успешно проведена защита и не, често е във времето, което Ви е отнело до консултация с адвокат, както и неговата нагласа и подготовка.

Горното в голяма степен се отнася и до пострадали от такива пресъпления. Често, за да получите справедлива компенсация като пострадал се изисква наличие на добре подготвен процесуален представител.

Нашата кантора и адвокати работят на територията на цялата страна и поддържа контакти с утвърдени адвокати включително и в рамките на Европейския Съюз.

Свържете се с нас за повече информация.2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype