Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

• Гражданско право
Консултации и процесуално представителство по граждаскоправни казуси. Прочети още

• Обезпечаване на доказателства
Обезпечаване и осигоряване на доказателствата в исковия процес Прочети още

• Граждански иск в наказателния процес
Същност на гражданския иск, предимства и недостатъци в сравнение с иск предявен по реда на ГПК. Прочети още

• Дела по ЗОДОВ/Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Кантората успешно представлява клиенти по дела по ЗОДОВ/Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Прочети още


2024, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype