Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Проект за допълнение и изменение на ЗДП

Предвижда се въвеждания на изисквания на лицата които имат право да извършват ремонтни работи по моторните превозни средства и такива извършващи "преглед".

Въвежда се регистрационен режим за лицата упражняващи тази професия. Кръгът на лицата вкючени в проекто - закона се отнася до извършваните дейности: мобилна автосервизна дейност, извършване на дейности, свързани с ремонт, възстановяване и подмяна на автомобилни гуми, извършване на мобилна автосервизна дейност, извършване на дейности, ремонт и техническо обслужване на системите на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ и др.

Източник: http://parliament.bg/bills/42/454-01-1.pdf





2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype