Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Частна тъжба и права на пострадалия

 В практиката си все по често се случва да представлявам пострадали от престъпления които се преследват по тъжба на пострадалия. Специфичното при тях е липсата на досъдебно производство, т.е самата тъжба има ролята на обвинителен акт. Важното е да се знае, че срока за подаване на такава е шест месеца от узнаване за извършване на престъплението или алтернативно шест месеца от деня в който е получил съобщение за спиране на наказателното производство. Във втората хипотеза е възможно не само да става въпрос за отказ за образуване на досъдебно производство, а съгласно съдебната практика и предварителна проверка. Необходимо е единствено да бъдат сигнализирани съответните оркани - полиция и/или прокуратура. След тяхното произнасяне и след получаване на съобщението за отказ започва да тече шест месечния срок.

Престъпленията които се преследват по тъжба на пострадалия са изброени изчерпателно в НК.
2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype