Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Дела срещу общината за дупки по пътя и паднали клони.

 
2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype