Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Изключващи вината обстоятелства при транспортното престъпление 343б НК - първа част

Изключващи вината обстоятелства при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Изкл. вината обстоятелства(кратко пояснение)

Съгласно българското законодателство изключващите вината обстоятелства са определени факти от действителността, при чието наличие деецът не може правилно да възприема същата и поради това не е в състояние да формира към своето деяние психично отношение, което да е в съответсвие на обществените потребности. Съгласно българския наказателен кодекс изключващи вината обстоятелства са :фактическата грешка(чл. 14 НК), случайното деяние (чл. 15 НК) и изпълнение на неправомерна заповед (чл.16 НК). Деянието извършено при наличие на някое от тях, дори и да осъществява от обективна страна състава на чл. 343б НК или друго транспортно престъпление не е престъпно поради липса на вина.

1. Грешката при чл.343 Б НК(управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества).
Грешката при осъществявана на състава на транспортното престъпление 343б НК може да е от различен характер: фактическа грешка(незнание на фактически обстоятелства) или юридическа (незнание на правната уредба, но тя е не е извинителна, поради презумцията, че всеки знае закона е необорима презумция и не е предмет на обсъждане в настоящатата статия)
Като пример за фактическа грешка при осъществяване от обективна страна на транспортното престъпление 343 б НК може да се посочат следните примери: употребява определено лекарство(сироп за кашлица, определени инхалатори за астма и т.н), а част от него се оказва с алкохол, поръчва си безалкохолна бира, а тя съдържа алкохол и т.н. Фактическата грешка изключва умисъла и наказателната отговорност за умишлените транспортни престъпление. Престъплението по чл. 343 б НК може да бъде извършено само умишлено.
Възможно е грешката да относно обстоятелствата които изключват обществената опасност или противоправността (мнима неизбежна отбрана или крайна необходимист). Например деецът за да се предпази от мнимо нападение предприема управление на моторното средство съзнавайки, че е употребил алкохол или наркотични вещества за да спаси някакъв по – ценен обществен интерес или за да окаже помощ на бедстващ или да достави лекарства и т.н. Ако деецът е действал при положение на мнима неизбежна отбрана или мнима крайна необходимост и е можел или е трябвало да предвиди грешката би могъл да носи отговорност за непредпазливо деяние, но не и за 343 б НК, което според преобладаващата практика може да бъде извършено само с пряк умисъл.


Към втора част.2024, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype