Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Как да изберем адвокат?

Как да изберем правилния адвокат?

1. Защо ни е необходим адвокат?

Възможно е да имате правни проблеми и да не знаете как да ги решите. Адвокатите учат право 10 семестъра и се явяват на тежък изпит. Поддържат и повишават квалификацията си постоянно, познават законите и правната система и могат да ви помогнат със съвет.
Ако срещу вас е повдигнато обвинение или е предивен иск, адвоката може да ви помогне да разберете права си и/или да посочи силните или слабите страни на спора.

В определени случаи липсата на адвокат от самото начало може да влоши ситуацията. Например могат да бъдат изтървани срокове или да стане невъзможно събиране на определени доказателства.

В други случаи навремен правен съвет може да спести време и пари и дори да предотврати спора.
Неизброими са хипотезите в които бихте могли да имате нужда от адвока.
Не забравяйте, че много адвокати предлагат безплатна предварителна консултация, а ако се стигне до ангажирането му са възможни различни начини на заплащатане вкл. и при определен изход на спора. В крайна сметка е възможно да се озовете в ситуация, при която за да спестите пари от правна помощ, губите много повече при неблагоприятно развитие на спора за вас. Често разходите по делото се поемат от изгубилата спора страна.

2. Как да намерим адвокат?

При хилядите адвокати практикуващи в България не е трудно да намерите подходящия за вас адвокат, ако знаете къде да потърсите. Важно е и адвоката да е запознат с практиката на съответния съдебен район.

3. Важно ли е да намерите адвокат специализиран в съответната област?

Някои адвокати специализират в съответна област. Правото е необятно и понякога е необходимо наличието на специални знания в определена сфера за постигане на положителен резултат. Например съществуват адвокати специализирани в семейно право, административно или наказателно. Дори самото наказателно право е огромно като обем и се стига до нуждата за специализация в определени части от него. Например икономичеките престъпления са много различни от транспортните. Често наличието на опит по подобни казуси може да се окаже решаващо.


2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype