Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Ролята на съдебните експертизи

Съдебни експертизи и ролята на адвоката при тях.

Съдебните експертизи имат широко приложение в съвременното съдопроизводство. С развитието на науката непрекъснато се разширява приложното поле, в което могат да се използват специалните знания относно предмета на доказване по едно дело. Същевременно останалите участници в процеса се отдалечават и от модерните достижения на науката и това е нормално. Едно от изискванията на закона за назначаване на експертиза е и именно тази липса на специални знания в съдията разглежащ делото.

Например при различните счетоводни, автотехнически, пожаротехнически и прочие въпроси, от отговорите на които зависи правилното решаване на делото са нужни познаване технически науки, които не се изучават в юридическите факултети. При едно пътно транспортно произшествие е необходимо познаване на редица технически характеристики и относно механиката на самото произшествие.

С натрупване на опит неизбежно в участниците в процеса се придобиват и някои знания по техническите въпроси. Затова е важно да изберете адвокат с практика в съответната област. Адвокатът ще може да задава правилните въпроси на експерта, да иска точните отговори, а когато те не са в съответсвие с обичайните в такива случаи да ги поставя под съмнение. Също е важно и поддържането на контакти с най – големите специалисти в съответната област и възможността за консултация с тях.

В нашата кантора поддържаме контакти с водещите специалисти в областта на автотехническите експертизи, защитавали сме успешно десетки клиенти и имаме самочувствието да ви предложим качествена услуга, за да може Вашият интерес при участие в пътно транспортно произшествие ( ПТП) да бъде защитен по възможно най – добрия начин.

Свържете се с нас за повече информация.

2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype