Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Сертификат за преминат курс на Съвета на Европа относно превенция на насилието над жени и домашното насилие.

Съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата, адвокатите са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си. Избрах да премина редица курсове на български и английски за превенция на домашното насилие и насилието над жени. Задълбочените познания относно проблемите при прилагане на закона за защита от домашно насилие винаги са от полза.
2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype