Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Управление на моторно превозно средство във връзка с чл. 343б НК.

Управление на моторно превозно средство във връзка с чл. 343б НК.

В основния състав на транспортното пресъпление 343б НК един от основните елементи от обективна страна за да е съставомерно деянието е управлението на моторно превозно средство. Управлението винаги е предмет на доказване.
Управление съгласно Постановление № 1 от 17.I.1983 г. по н. д. № 8/82 г., Пленум на ВС., включва „всички действия или бездействия с механизмите и приборите на моторните превозни средства или машини ... независимо дали превозното средство е в покой или в движение, когато тези действия са свързани с опасност за настъпване на съставомерни последици“.

Въпреки и валидно за друг член от НК би могло да се приложи донякъде това определение на понятието управление, ако се тълкува разширително закона и за 343б НК доколкото опасност за настъпване на съставомерни последици е възможен при формалните престъпления.

Но остава въпроса ако моторното превозно средство е използвано като „подслон“. Например в студено време дееца привежда двигателя в работен режим за да се отоплява или в дъждовно време се скрива в моторното превозно средство, като извършва определени действия с „механизмите“ му. Но липсва намерението да бъде приведено в МПС-то в движение. В тоя случай може да се приеме, че деянието от обективна страна не е съставомерно по чл. 343б НК.2024, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype