Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Обезщетение на неимуществени вреди от ПТП

Изчисляване, доказване и обезщетяване на неимуществените вреди при транспортни престъпления и пътно транспортни произшествия.

Пострадалите от престъпления, в това число и транспортни или ПТП имат право на компенсации не само от причинените имуществени вреди, но и на неимуществените или така наречените морални.

Неимуществените вреди, не могат да бъдат изчислени в пари. Затова се приема, че това е начин за възмездяване и обезщетяване на последиците.
Съгласно чл. 52 от ЗЗД размера на неимуществените вреди се определя по справедливост.

Въпреки много общото понятие „по справедливост“ има богата съдебна практика, от която могат да се направят необходимите изводи и да се даде сравнително точно определение. Така например в ППВС № 4/1968 г се съдържат задължителни указания за определяне на неимуществените вреди. Понятието справедливост не е абстрактно, а е всякога обусловено от редица конкретни и обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид при определяне размера на обезщетението.

При телесните увреждания, тоест тези морални вреди които най – често биха настъпили при едно пътно транспортно произшествие, такива обективни обстоятелства са характера на увреждането, психологическите и физически последици, възрастта или общественото положение на увредения, отношенията на пострадалият с близките му, които биха могли да търсят обезщетение и др. Естествено те се определят в начална фаза чрез споразумение съгласно Кодекса на застраховането по методика одобрена от застрахователят. Често се случва при недостатъчно познаване на утвърденана съдебна практика, пострадалия да сключи спогодба със застрахователя за по – сума, а при евентуално съдебно производство да не поиска или получи обезщетението в размер, такъв какъвто му се полага спрямо критерия „по справедливост“. Затова е необходимо ангажиране на адвокат още в самото начало на т.н. преговори със застрахователя или ако се стигне до предявяване на иск. Това се налага поради простия факт, че нито извършителят, нито застрахователят имат интерес от заплащане на максимално справедливото обезщетение, дори и пред съдът е необходимо да се „поиска“ за да бъде присъдено.

Единствено чрез адвокат опитен в транспортните престъпления и застрахователното право, вашия интерес ще бъде защитен. Не забравяйте, че имате право да изисквате и служебна защита, ако отговаряте на условията, а също и че направените разноски ще ви бъдат възстановени.

Кръгът на лицата имащи право да искат обезщетение за неимуществени вреди е стеснен от задължителната съдебна практика и постановленията на ВКС. Той е пострадалия, неговите родители, лицата с които е бил в брак или фактическо съжителство и др.

Възможно е дадено ПТП да е възникнало и при изпълнение на служебно задължение, тогава и за възложителя или работодателя ще възникне отговорност съгласно чл. 49 ЗЗД.

За начините за предявяване на иск за обезщетение може да прочете тук.
Защо ни е необходим адвокат може да прочетете тук.2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype